SHOP

กรองน้ำบาดาลKT080M

฿15,000.00

เครื่องกรองน้ำบาดาลขนาด 8นิ้ว สำหรับกรองใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก ท่อเข้า-ออกขนาด 3/4 นิ้ว สารกรองสามารถล้างหินปูนออกจากตัวเครื่องได้ด้วยเกลือแกงมีอายุสารกรองใช้งานได้นานกว่า3ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 50 กก.
ขนาด 25 × 20 × 150 เซนติเมตร
Top